تلویزیون ال جی

تا بر صفحه

صفحه:
 1. ۱
 2. ۲
 3. ۳
 4. ۴
 5. ۵
 6. ...
 7. 7
 • عکس تلویزیون ال جی 86UP80003 مدل 86 اینچ هوشمند 4K

  تلویزیون ال جی 86UP80003 مدل 86 اینچ هوشمند 4K

  1 رای
  ‎۶۲٬۵۵۰٬۰۰۰ تومان
 • تلویزیون ال جی 55 اینچ مدل 55UP80003 اینچ اسمارت

  تلویزیون ال جی 55 اینچ مدل 55UP80003 اسمارت

  1 رای
  ‎۱۷٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان
 • تلویزیون ال جی 82 اینچ مدل 82UP80003

  تلویزیون ال جی 82 اینچ مدل 82UP80003

  1 رای
  ‎۵۶٬۵۵۰٬۰۰۰ تومان
 • عکس تلویزیون ال جی 75NANO95 مدل 75 اینچ 8K نانوسل

  تلویزیون ال جی 75NANO95 مدل 75 اینچ 8K نانوسل

  1 رای
  ‎۷۰٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • عکس تلویزیون ال جی 55UP75003 مدل 55 اینچ 4K اسمارت

  تلویزیون ال جی 55UP75003 مدل 55 اینچ 4K اسمارت

  1 رای
  ‎۱۵٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان
 • عکس تلویزیون ال جی 75UP77003 مدل 75 اینچ اسمارت فورکی

  تلویزیون ال جی 75UP77003 مدل 75 اینچ اسمارت

  1 رای
  ‎۳۳٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
 • تلویزیون ال جی 70 اینچ مدل 70UP8100

  تلویزیون ال جی 70 اینچ مدل 70UP8100

  1 رای
  ‎۳۰٬۳۵۰٬۰۰۰ تومان
 • تلویزیون ال جی 65 اینچ مدل 65UN8160 اسمارت

  تلویزیون ال جی 65 اینچ مدل 65UN8160 اسمارت

  2 رای
  ‎۲۸٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان
 • تلویزیون ال جی 65 اینچ مدل 65UP81003 فورکی اسمارت

  تلویزیون ال جی 65 اینچ مدل 65UP81003 فورکی اسمارت

  1 رای
  ‎۲۴٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان
 • عکس تلویزیون ال جی 43UP76903 مدل 43 اینچ اسمارت HDR 10

  تلویزیون ال جی 43UP76903 مدل 43 اینچ اسمارت

  1 رای
  ‎۱۱٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان
 • عکس تلویزیون ال جی 55UP76703 مدل 55 اینچ فورکی هوشمند

  تلویزیون ال جی 55UP76703 مدل 55 اینچ فورکی

  1 رای
  ‎۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • تلویزیون ال جی 55 اینچ مدل 55UP75006 اسمارت

  تلویزیون ال جی 55 اینچ مدل 55UP75006 اسمارت

  1 رای
  ‎۱۵٬۸۵۰٬۰۰۰ تومان
 • عکس تلویزیون ال جی 75UP8003 مدل 75 اینچ اسمارت UHD 4K

  تلویزیون ال جی 75UP8003 مدل 75 اینچ اسمارت

  1 رای
  ‎۳۷٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان
 • تلویزیون ال جی 55 اینچ مدل 55up81003 فورکی

  تلویزیون ال جی 55 اینچ مدل 55UP81003 فورکی

  1 رای
  ‎۱۶٬۵۵۰٬۰۰۰ تومان
 • تلویزیون ال جی 65 اینچ مدل 65NANO95

  تلویزیون ال جی 65 اینچ مدل 65NANO95

  1 رای
  ‎۴۱٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • ریموت کنترل جادویی ال جی هوشمند MR19BA موسی

  ریموت کنترل جادویی ال جی هوشمند MR19BA موسی

  1 رای
  ‎۸۰۰٬۰۰۰ تومان
 • تلویزیون ال جی 55 اینچ هوشمند فورکی LG 55A1PVA

  تلویزیون ال جی 55 اینچ هوشمند فورکی LG 55A1PVA

  1 رای
  ‎۲۶٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان
 • ریموت کنترل جادویی تلویزیون ال جی V-1922 جادویی موسی

  ریموت کنترل جادویی تلویزیون ال جی مدل V-1922 جادویی موسی

  1 رای
  ‎۷۰۰٬۰۰۰ تومان
 • ریموت کنترل تلویزیون ال جی معمولی مدل RM-L1162+ LG

  ریموت کنترل تلویزیون ال جی معمولی مدل RM-L1162+ LG

  1 رای
  ‎۸۰٬۰۰۰ تومان
 • تلویزیون ال جی 55NANO81 مدل 55 اینچ هوشمند نانوسل 4k

  تلویزیون ال جی 55NANO81 مدل 55 اینچ هوشمند نانوسل 4k

  1 رای
  ‎۱۸٬۸۵۰٬۰۰۰ تومان
 • تلویزیون ال جی 55NANO813 مدل 55 اینچ هوشمند نانوسل 4k

  تلویزیون ال جی 55NANO813 مدل 55 اینچ هوشمند نانوسل 4k

  1 رای
  ‎۲۰٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
 • تلویزیون ال جی 49UN7100 مدل 49 اینچ هوشمند UHD 4k

  تلویزیون ال جی 49UN7100 مدل 49 اینچ هوشمند UHD 4k

  1 رای
  ‎۱۴٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان
 • تلویزیون ال جی 65 اینچ مدل 65B1 اسمارت

  تلویزیون ال جی 65 اینچ مدل 65B1 اسمارت

  1 رای
  ‎۴۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • تلویزیون ال جی 65NANO813 مدل 65 اینچ اسمارت NanoCell 4k

  تلویزیون ال جی 65NANO813 مدل 65 اینچ اسمارت NanoCell 4k

  1 رای
  ‎۲۶٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان
 • تلویزیون 32 اینچ ال ای دی ال جی lg 32LP500

  تلویزیون ال جی 32 اینچ مدل 32LP500 فول اچ دی

  1 رای
  ‎۵٬۹۷۸٬۰۰۰ تومان
 • تلویزیون ال جی 65G1 مدل 65 اینچ اسمارت OLED 4k

  تلویزیون ال جی 65G1 مدل 65 اینچ اسمارت OLED 4k

  1 رای
  ‎۶۷٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان
 • تلویزیون ال جی 65 اینچ مدل oled65A1 فورکی هوشمند

  تلویزیون ال جی 65 اینچ مدل OLED65A1 فورکی هوشمند

  1 رای
  ‎۳۸٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان
 • تلویزیون ال جی 65NANO75 مدل 65 اینچ هوشمند نانوسل 4k 2021

  تلویزیون ال جی 65NANO75 مدل 65 اینچ هوشمند نانوسل 4k 2021

  1 رای
  ‎۲۴٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان
 • تلویزیون ال جی 75UP78003 مدل 75 اینچ اسمارت 4k

  تلویزیون ال جی 75UP78003 مدل 75 اینچ اسمارت 4k

  1 رای
  ‎۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • تلویزیون ال جی 65UN73506 مدل 65 اینچ هوشمند الترا اچ دی 4k

  تلویزیون ال جی 65UN73506 مدل 65 اینچ هوشمند الترا اچ دی 4k

  1 رای
  ‎۲۲٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان
 • تلویزیون ال جی هوشمند 65 اینچ فورکی LG 65up80003

  تلویزیون ال جی هوشمند 65 اینچ فورکی LG 65up80003

  1 رای
  ‎۲۲٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان
 • تلویزیون اسمارت فورکی 65 اینچ ال جی LG 65up7750

  تلویزیون ال جی 65 اینچ مدل 65up7750 اسمارت فورکی

  1 رای
  ‎۲۳٬۹۵۰٬۰۰۰ تومان
 • تلویزیون 55 اینچ هوشمند نانوسل ال جی LG 55NAN075

  تلویزیون ال جی 55 اینچ مدل 55NANO75 نانوسل فورکی هوشمند

  1 رای
  ‎۱۷٬۵۹۹٬۰۰۰ تومان
 • تلویزیون ال جی 43 اینچ اسمارت مدل 43UP7550

  تلویزیون ال جی 43 اینچ اسمارت مدل 43UP7550

  1 رای
  ‎۱۱٬۶۹۵٬۰۰۰ تومان
 • عکس تلویزیون ال جی 50 اینچ مدل 50NANO75

  تلویزیون ال جی 50 اینچ مدل LG 50NANO75

  3 رای
  ‎۱۵٬۶۴۰٬۰۰۰ تومان
تا بر صفحه

صفحه:
 1. ۱
 2. ۲
 3. ۳
 4. ۴
 5. ۵
 6. ...
 7. 7

تلویزیون ال جی

خرید تلویزیون ال جی در فروشگاه آوینتو دات کام

خرید تلویزیون ال جی به کسانی توصیه می شود که در کنار کیفیت و کارایی، به امکانات تلویزیون اهمیت می دهند. قیمت تلویزیون ال جی، با توجه به امکانات متنوع، کیفیت خوب و طراحی مناسب بسیار مقرون به صرفه است. کمپانی ال جی همواره سعی کرده مدل تلویزیون هایش را به آخرین تکنولوژی های روز دنیا مجهز کند تا بتواند یک سر و گردن از رقبایش بالاتر باشد. با این وجود ال جی در کنار برندهای دیگر از جمله سامسونگ و سونی، حرفی برای گفتن دارد. در واقع می توان گفت که تلویزیون های ال جی با تنوع گسترده در طرح، مدل و امکانات، سهم بسزایی در بازار فروش دارند. 

 ال جی در تولید تلویزیون هایش از امکاناتی همچون  وای فای « Wi-Fi »، کیفیت تصویر 4k و یا 8k، سیستم عامل اختصاصی وب او اس « Web OS »، کنترل جادویی و تعداد بیشماری فناوری های صوتی و تصویری استفاده کرده تا شما در کنار دیدن تصویر و صدای مناسب، بتوانید سطح سرگرمی های خود را ارتقا دهید.  تلویزیون اولد ال جی از مناسبترین فناوری های  پنل در دنیای تلویزیون ها بهره می برد. تلویزیون های ال جی با وجود امکانات خوب و قیمت مقرون به صرفه، زبانزد هستند و بیشتر افراد را به سمت خود جذب کرده اند. از این رو خرید تلویزیون ال جی، برای کسانی که دوست دارند با قیمت مناسب، مدلی پر امکانات خریداری کنند پیشنهاد می شود.

این دسته از محصولات فروشگاه آنلاین آوینتو دات کام، مختص به تلویزیون های ال ای دی ال جی است که لیست قیمت تلویزیون ال جی 49 اینچ، قیمت تلویزیون ال جی 43 اینچ، قیمت تلویزیون ال جی 55 اینچ و قیمت تلویزیون ال جی 4k را مشاهده می توانید کنید و با توجه به نیاز و میزان بودجه خود، بهترین مدل را خریداری کنید. با خرید تلویزیون ال جی از فروشگاه اینترنتی آوینتو دات کام می توانید در وقت و هزینه خود به طور قابل توجهی صرفه جویی کنید.